Stichting

Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug

Opgericht 5 juli 2016 te Doorn

Lid van het landelijke SchuldHulpmaatje.

Bankrelatie: IBAN NL07RABO0311384188

Bestuur

Mw. Caroline Bergh-Vroon, lid

Mw. Marianne Brummel-Barreveld, secretaris

Mw. Jacqueline Roubos, lid

Drs. Meindert Kingma, penningmeester

Richard Limpens, voorzitter


Kamer van Koophandel

RSIN85.65.52.252

SBI-code: 88999: Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn.

Activiteiten: "Het voorkomen en oplossen van financiële schuldproblematiek van particulieren, geïnspireerd door Bijbelse motivatie. De stichting zet daarvoor SchuldHulpMaatjes in die Pro Deo werken op vrijwillige basis en die voor dit maatjeswerk slechts aanspraak kunnen maken op de binnen de stichting afgesproken onkostenvergoedingen. De SchuldHulpMaatjes worden allen door de stichting geselecteerd en allemaal, conform landelijke uitgangspunten, landelijk (her)gecertificeerd en geregistreerd. De stichting zet dus louter vrijwillige- en (her)gecertificeerde SchuldHulpMaatjes in. Ten behoeve hiervan wordt de stichting lid van de landelijke vereniging SchuldhulpMaatjes Nederland. De stichting dient een algemeen belang en beoogt niet het maken van winst."

ANBI

De ANBI-status is op 5 juli 2016 verleend door de Belastingdienst, onder identificatienummer 8565.52.252.

© Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug