Wie dragen ons

Het initiatief voor de stichting SchuldHulp UHR komt van het Diaconaal Platform Utrechtse Heuvelrug. Daarin zijn vrijwel alle diaconieën in de gemeente vertegenwoordigd. Naast deze diaconien heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug ook een intentieverklaring getekend, en is zij dus ook onze drager.


Wie helpen ons?

Financieel dragen diverse fondsen bij, de gemeente UHR, en diverse diaconieën die deel uitmaken van het Diaconaal Platform Utrechtse Heuvelrug. Dit alles maakt het mogelijk dat onze schuldhulpmaatjes een grondige opleiding krijgen, en dat de hulpvragers geen bijdrage hoeven te betalen voor onze ondersteuning. Ons beleidsplan en 3-jaars begroting treft u aan onder aan de pagina Downloads.

Onze sponsoren: Gemeente Utrechtse HeuvelrugOranjefondsKansfonds, Protestantsefondsen

© Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug